معنی و ترجمه کلمه رسمى به انگلیسی رسمى یعنی چه

رسمى

ceremonious
formal
formmal
official
professional
solemn
starchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها