معنی و ترجمه کلمه رسمیت به انگلیسی رسمیت یعنی چه

رسمیت

formality
officialism
solemnization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها