معنی و ترجمه کلمه رسم ازدواج با زنى که فوت کرده به انگلیسی رسم ازدواج با زنى که فوت کرده یعنی چه

رسم ازدواج با زنى که فوت کرده

sororate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها