معنی و ترجمه کلمه رسم معمول به انگلیسی رسم معمول یعنی چه

رسم معمول

institution
vogue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها