معنی و ترجمه کلمه رسن یابند پرده به انگلیسی رسن یابند پرده یعنی چه

رسن یابند پرده

tieback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها