معنی و ترجمه کلمه رسوایى به انگلیسی رسوایى یعنی چه

رسوایى

blatancy
calumny
disgrace
dishonor
dishonour
disrepute
flagrance
flagrancy
ignominy
ill health
infamy
notoriety
odium
opprobrium
reproach
scandal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها