معنی و ترجمه کلمه رسوبى به انگلیسی رسوبى یعنی چه

رسوبى

alluvial
residual
residuary
sedimentary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها