معنی و ترجمه کلمه رسوب سازى به انگلیسی رسوب سازى یعنی چه

رسوب سازى

sedimentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها