معنی و ترجمه کلمه رسوب شیمیایى به انگلیسی رسوب شیمیایى یعنی چه

رسوب شیمیایى

precipitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها