معنی و ترجمه کلمه رسوب به انگلیسی رسوب یعنی چه

رسوب

alluvia
alluvium
alluviums
dreg
fouling
illuviation
residuum
sediment
sinter
tartar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها