معنی و ترجمه کلمه رسوخ کردن به انگلیسی رسوخ کردن یعنی چه

رسوخ کردن

perforate
pierce
soak
transpierce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها