معنی و ترجمه کلمه رسوخ یافتن در به انگلیسی رسوخ یافتن در یعنی چه

رسوخ یافتن در

transfuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها