معنی و ترجمه کلمه رسوخ به انگلیسی رسوخ یعنی چه

رسوخ

interpenetration
ooze
seep
seepage
sink
transfusion
transudation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها