معنی و ترجمه کلمه رسیدن به انگلیسی رسیدن یعنی چه

رسیدن

accede
achieve
addle
aim
amount
arrive
attain
come
gain
get
land
maturate
pull up
receive
run up
strand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها