معنی و ترجمه کلمه رسیده شدن به انگلیسی رسیده شدن یعنی چه

رسیده شدن

maturation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها