معنی و ترجمه کلمه رسیده کردن یاشدن به انگلیسی رسیده کردن یاشدن یعنی چه

رسیده کردن یاشدن

ripen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها