معنی و ترجمه کلمه رسیده به انگلیسی رسیده یعنی چه

رسیده

consummate
full
full fledged
grown
headed
in
mellow
ripe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها