معنی و ترجمه کلمه رسیدگى به محاکمه به انگلیسی رسیدگى به محاکمه یعنی چه

رسیدگى به محاکمه

hearing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها