معنی و ترجمه کلمه رسیدگى ثانوى به انگلیسی رسیدگى ثانوى یعنی چه

رسیدگى ثانوى

revision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها