معنی و ترجمه کلمه رسیدگى کننده به انگلیسی رسیدگى کننده یعنی چه

رسیدگى کننده

handler
investigator
tendentious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها