معنی و ترجمه کلمه رشته اى از زیست شناسى که از اجتماعى موجودات و تاثیر آنها بر یکدیگر بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از زیست شناسى که از اجتماعى موجودات و تاثیر آنها بر یکدیگر بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از زیست شناسى که از اجتماعى موجودات و تاثیر آنها بر یکدیگر بحث مى کند

biocenology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها