معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علم انسان شناسى که در باره تاثیر اوضاع جغرافیایى بر روى نژادها صحبت مى کند به انگلیسی رشته اى از علم انسان شناسى که در باره تاثیر اوضاع جغرافیایى بر روى نژادها صحبت مى کند یعنی چه

رشته اى از علم انسان شناسى که در باره تاثیر اوضاع جغرافیایى بر روى نژادها صحبت مى کند

anthropography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها