معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علم شیمى که در باره اثر نور در مواد شیمیایى بحث مى نماید به انگلیسی رشته اى از علم شیمى که در باره اثر نور در مواد شیمیایى بحث مى نماید یعنی چه

رشته اى از علم شیمى که در باره اثر نور در مواد شیمیایى بحث مى نماید

photochemistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها