معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علم پزشکى که در باره امراض دوران پیرى و افراد پیر بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از علم پزشکى که در باره امراض دوران پیرى و افراد پیر بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از علم پزشکى که در باره امراض دوران پیرى و افراد پیر بحث مى کند

geriatrics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها