معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علوم که در باره پیرى و مسائل مربوط به سالخوردگان بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از علوم که در باره پیرى و مسائل مربوط به سالخوردگان بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از علوم که در باره پیرى و مسائل مربوط به سالخوردگان بحث مى کند

gerontology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها