معنی و ترجمه کلمه رشته اى از فیزیک که در باره تبادلات و اثرات اجسام درحرارت هاى پایین گفتگو مى کند به انگلیسی رشته اى از فیزیک که در باره تبادلات و اثرات اجسام درحرارت هاى پایین گفتگو مى کند یعنی چه

رشته اى از فیزیک که در باره تبادلات و اثرات اجسام درحرارت هاى پایین گفتگو مى کند

cryogenics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها