معنی و ترجمه کلمه رشته اى از محیط شناسى که روابط گیاهان و حیوانات را با محیط اطراف خود مورد بحث قرار مى دهد به انگلیسی رشته اى از محیط شناسى که روابط گیاهان و حیوانات را با محیط اطراف خود مورد بحث قرار مى دهد یعنی چه

رشته اى از محیط شناسى که روابط گیاهان و حیوانات را با محیط اطراف خود مورد بحث قرار مى دهد

bioecology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها