معنی و ترجمه کلمه رشته بیمارى هاى گوش و گلو و بینى به انگلیسی رشته بیمارى هاى گوش و گلو و بینى یعنی چه

رشته بیمارى هاى گوش و گلو و بینى

otolaryngology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها