معنی و ترجمه کلمه رشته رشته سازى به انگلیسی رشته رشته سازى یعنی چه

رشته رشته سازى

fibrillation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها