معنی و ترجمه کلمه رشته عصبى به انگلیسی رشته عصبى یعنی چه

رشته عصبى

nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها