معنی و ترجمه کلمه رشته فرعى به انگلیسی رشته فرعى یعنی چه

رشته فرعى

minor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها