معنی و ترجمه کلمه رشته فرنگى به انگلیسی رشته فرنگى یعنی چه

رشته فرنگى

macaroni
noodle
spaghetti
vermicelli

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها