معنی و ترجمه کلمه رشته مسلسل به انگلیسی رشته مسلسل یعنی چه

رشته مسلسل

continuum
suite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها