معنی و ترجمه کلمه رشته هاى نخ را به طور موازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را از لاى آنها گذراندن به انگلیسی رشته هاى نخ را به طور موازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را از لاى آنها گذراندن یعنی چه

رشته هاى نخ را به طور موازى قرار دادن و رشته هاى عمودى را از لاى آنها گذراندن

hemstitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها