معنی و ترجمه کلمه رشته کوچک به انگلیسی رشته کوچک یعنی چه

رشته کوچک

fibril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها