معنی و ترجمه کلمه رشته یا وسیله بستن به انگلیسی رشته یا وسیله بستن یعنی چه

رشته یا وسیله بستن

ligation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها