معنی و ترجمه کلمه رشد بیش از اندازه ى سر و دست و پا در اثر ترشح زیاد غده ى هیپوفیز به انگلیسی رشد بیش از اندازه ى سر و دست و پا در اثر ترشح زیاد غده ى هیپوفیز یعنی چه

رشد بیش از اندازه ى سر و دست و پا در اثر ترشح زیاد غده ى هیپوفیز

acromegaly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها