معنی و ترجمه کلمه رشد توام با عدم تقسیم یاخته به انگلیسی رشد توام با عدم تقسیم یاخته یعنی چه

رشد توام با عدم تقسیم یاخته

auxesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها