معنی و ترجمه کلمه رشد شناسى به انگلیسی رشد شناسى یعنی چه

رشد شناسى

ontogeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها