معنی و ترجمه کلمه رشد همبافته به انگلیسی رشد همبافته یعنی چه

رشد همبافته

epitaxial growth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها