معنی و ترجمه کلمه رشد و نمو گیاه تحت تاثیر قوه جاذبه زمین به انگلیسی رشد و نمو گیاه تحت تاثیر قوه جاذبه زمین یعنی چه

رشد و نمو گیاه تحت تاثیر قوه جاذبه زمین

geotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها