معنی و ترجمه کلمه رشد و نمو گیاه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى به انگلیسی رشد و نمو گیاه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى یعنی چه

رشد و نمو گیاه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى

apogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها