معنی و ترجمه کلمه رشد کافى نیافته به انگلیسی رشد کافى نیافته یعنی چه

رشد کافى نیافته

underdeveloped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها