معنی و ترجمه کلمه رشد کامل کرده به انگلیسی رشد کامل کرده یعنی چه

رشد کامل کرده

full-grown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها