معنی و ترجمه کلمه رشد کننده تحت تاثیر آفتاب به انگلیسی رشد کننده تحت تاثیر آفتاب یعنی چه

رشد کننده تحت تاثیر آفتاب

heliotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها