معنی و ترجمه کلمه رشد کننده در حرارت هاى پایین به انگلیسی رشد کننده در حرارت هاى پایین یعنی چه

رشد کننده در حرارت هاى پایین

cryophilic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها