معنی و ترجمه کلمه رشد کننده در درجه حرارت کم به انگلیسی رشد کننده در درجه حرارت کم یعنی چه

رشد کننده در درجه حرارت کم

psychrophilic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها