معنی و ترجمه کلمه رشد کننده در نور زیاد به انگلیسی رشد کننده در نور زیاد یعنی چه

رشد کننده در نور زیاد

photophilic
photophilous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها