معنی و ترجمه کلمه رشد کننده در نور کم به انگلیسی رشد کننده در نور کم یعنی چه

رشد کننده در نور کم

photophobe
photophobic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها