معنی و ترجمه کلمه رشد کننده به انگلیسی رشد کننده یعنی چه

رشد کننده

bloomy
crescive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها